Registrácia a nakupovanie

Registrácia a nakupovanie
Ak chcem nakupovať, musím sa zaregistrovať?

Ak ste fyzická osoba – nepodnikateľ, neregistrujete sa a môžete okamžite nakupovať.
Ak ste fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, vyžadujeme Vašu registráciu. Po úspešnej registrácii a prihlásení sa do obchodu môžete nakupovať.

Produkty